Ograničenje odgovornosti

Informacije

Informacije koje se nalaze na ovom portalu služe isključivo u svrhu davanja opštih informacija, nisu sveobuhvatne i ne predstavljaju bilo kakav savet, sugestiju niti nameru RATEL-a da utiče na izbor potrošača, odnosno posetioca portala. Informacije koje se pružaju na ovom portalu date su od strane operatora. Operatori su dužni da sve informacije prikazuju potpuno i istinito, vodeći računa o ažurnosti prikazanih podataka. RATEL ne utiče, niti se može smatrati odgovornim za istinitost, ažurnost, niti bilo koje drugo svojstvo prikazanih podataka o cenama usluga, u skladu sa informacijama koje su uneli operatori. RATEL, kao vlasnik portala, zadržava pravo promena i/ili njegove dopune, bez prethodnog obaveštavanja i ne preuzima nikakvu odgovornost za njegovu promenu ili dopunu.

 

Zaštitni znak

Svi znakovi na sajtu (logotipovi, žigovi i ostali znakovi) su zaštićeni, ukoliko RATEL ne odluči drugačije. Prava intelektualne svojine vlasnika portala i operatora, uključujući i patente, žigove, logoe, autorska prava i ostala prava intelektualne svojine su zaštićena. Ova prava ne smeju biti iskorišćena ili prikazana na bilo koji drugi način, bez prethodne dozvole RATEL-a kao vlasnika portala, odnosno drugog nosioca prava intelektualne svojine.

 

Ograničenje odgovornosti

RATEL ne prihvata bilo kakvu odgovornost za stvarnu štetu ili izmaklu dobit, koji mogu nastati pristupanjem i korišćenjem informacija sadržanim na ovom sajtu, ili pouzdanjem u potpunost, ažurnost, ili istinitost istih. Svi podaci na sajtu, slike i ostali sadržaji su isključivo informativnog karaktera i RATEL u slučaju njihovog korišćenja, ne odgovara za potpunost, ažurnost i istinitost navedenih podataka.


RATEL nije odgovoran za sadržaj eksternih internet sajtova koji su linkovima povezani sa ovim portalom ili čiji linkovi se nalaze na ovom portalu, niti odgovara za eventualnu štetu nastalu korišćenjem tih sajtova.


RATEL nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada sajta i njegovih servisa prouzrokovanih direktno ili indirektno višom silom ili drugim nepredvidivim uzrocima, kao što su problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj i telekomunikacionoj opremi, nestanci struje itd.


Svrha portala jeste ta da obezbedi prostor na kojem će operatori moći da objavljuju podatke o cenama usluga koje pružaju, odnosno da korisnicima (potrošačima) omogući jednostavan pregled i poređenje cena istih. U slučaju spornih situacija nastalih korišćenjem podataka prikazanih na portalu, primenjivaće se pravila o ograničenju odgovornosti koja se nalaze na ovom portalu. Korišćenjem portala, korisnici i operatori su saglasni da su upoznati sa ovim pravilima, kao i da ih bez rezervi prihvataju.

Portal www.ceneusluga.rskoristi „kolačiće“ (cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ako nastavite da pretražujete sajt, pristajete na upotrebu „kolačića“.

Detaljnije