Портал Цене услуга

Цене услуга представљају портал Регулаторне Агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) који омогућава корисницима да на једноставан и практичан начин упореде понуде и цене оператора електронских комуникација у Републици Србији везано за услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, телевизијe и одговарајућих пакета ових услуга.

Фиксна телефонија
Интернет
Мобилна телефонија
Телевизија
Пакети услуга