Правила коришћења

Цене услуга представљају портал Регулаторне Агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) који омогућава корисницима да на једноставан и практичан начин упореде понуде и цене оператора електронских комуникација у Републици Србији везано за услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, телевизијe и одговарајућих пакета ових услуга.

Циљ је да крајњи корисници имају могућност да у складу са њиховим потребама, на једном месту добију информације о телекомуникационим услугама на тржишту и да им буду омогућени алати за њихово претраживање и упоређивање. Такође, овај портал служи и да подстакне операторе електронских комуникација да развијају конкурентне понуде и производе који ће задовољити потребе њихових корисника.

Све информације и подаци који су доступни на порталу о услугама, понудама и ценама, унети су од стране оператора електронских комуникација и РАТЕЛ ни на који начин не утиче на избор крајњих корисника, не фаворизује неког од оператора нити се може сматрати одговорним за истинитост и ажурност приказаних података. Цене услуга представљају портал Регулаторне Агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) који омогућава корисницима да на једноставан и практичан начин упореде понуде и цене оператора електронских комуникација у Републици Србији везано за услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, телевизијe и одговарајућих пакета ових услуга.