Ограничење одговорности

Информације

Информације које се налазе на овом порталу служе искључиво у сврху давања општих информација, нису свеобухватне и не представљају било какав савет, сугестију нити намеру РАТЕЛ-а да утиче на избор потрошача, односно посетиоца портала. Информације које се пружају на овом порталу дате су од стране оператора. Оператори су дужни да све информације приказују потпуно и истинито, водећи рачуна о ажурности приказаних података. РАТЕЛ не утиче, нити се може сматрати одговорним за истинитост, ажурност, нити било које друго својство приказаних података о ценама услуга, у складу са информацијама које су унели оператори. РАТЕЛ, као власник портала, задржава право промена и/или његове допуне, без претходног обавештавања и не преузима никакву одговорност за његову промену или допуну.

 

Заштитни знак

Сви знакови на сајту (логотипови, жигови и остали знакови) су заштићени, уколико РАТЕЛ не одлучи другачије. Права интелектуалне својине власника портала и оператора, укључујући и патенте, жигове, логое, ауторска права и остала права интелектуалне својине су заштићена. Ова права не смеју бити искоришћена или приказана на било који други начин, без претходне дозволе РАТЕЛ-а као власника портала, односно другог носиоца права интелектуалне својине.

 

Ограничење одговорности

РАТЕЛ не прихвата било какву одговорност за стварну штету или измаклу добит, који могу настати приступањем и коришћењем информација садржаним на овом сајту, или поуздањем у потпуност, ажурност, или истинитост истих. Сви подаци на сајту, слике и остали садржаји су искључиво информативног карактера и РАТЕЛ у случају њиховог коришћења, не одговара за потпуност, ажурност и истинитост наведених података.


РАТЕЛ није одговоран за садржај екстерних интернет сајтова који су линковима повезани са овим порталом или чији линкови се налазе на овом порталу, нити одговара за евентуалну штету насталу коришћењем тих сајтова.


РАТЕЛ није одговоран за неправилно функционисање или прекид рада сајта и његових сервиса проузрокованих директно или индиректно вишом силом или другим непредвидивим узроцима, као што су проблеми у функционисању Интернета, кварови на компјутерској и телекомуникационој опреми, нестанци струје итд.


Сврха портала јесте та да обезбеди простор на којем ће оператори моћи да објављују податке о ценама услуга које пружају, односно да корисницима (потрошачима) омогући једноставан преглед и поређење цена истих. У случају спорних ситуација насталих коришћењем података приказаних на порталу, примењиваће се правила о ограничењу одговорности која се налазе на овом порталу. Коришћењем портала, корисници и оператори су сагласни да су упознати са овим правилима, као и да их без резерви прихватају.

Портал www.ceneusluga.rsкористи „колачиће“ (cookies) ради побољшања корисничког искуства и функционалности сајта. Ако наставите да претражујете сајт, пристајете на употребу „колачића“.

Детаљније