Поштанске услуге

На овој страници можете извршити поређење понуда поштанских оператора за експрес и курирске услуге. За комплетну понуду посетите званичне странице оператора.

Филтери

Врста поштанске услуге:


Маса пошиљке (кг):


Вредност пошиљке:


Откупнина пошиљке:

Напомена: уплата откупног износа на текући рачун

Територија:


Оператор

Одаберите оператора Поништи филтере
Сортирано по:
Број приказа по страни:

Данас за сутра - ЦЕНОВНИК "ДАНАС ЗА СУТРА"


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

наредног дана до краја радног времена (18:00х)

Територија

Београд и 80км од Београда

Цена

300 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Вредносна пошиљка за враћање откупног износа 180
 • Пошиљка са захтевом за враћање потписане отпремнице 180
 • Плаћени одговор 180
 • За откупне пошиљке за које се врши наплата откупних износа и уплата на текући рачун Корисника услуга 90
 • Радно време: 08:00-18:00
 • Телефон контакт центра: 063422500
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:

Данас за сутра - Данас за сутра


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24

Територија

Београд

Цена

340 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Потврда о уручењу пошиљке/повратница 180,00
 • Лично уручење 180,00
 • Враћање повратне документације/отпремнице 180,00
 • Плаћени одговор 200,00
 • Радно време: 08:00h - 16:00h
 • Телефон контакт центра: +381694991012
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  За пошиљке које премашују масу 50кг, сваки следећи килограм се наплаћује 40,00 РСД са ПДВ-ом/1кг За вредносне пошиљке на цену услуге утврђену по маси пошиљке или на поштарину за одређену врсту ванстандардне/специјализоване пошиљке, додаје се 1,5% од назначеног износа вредности, а минимално 100,00 РСД са ПДВ-ом. За откупне пошиљке на цену услуге утврђену по маси пошиљке или на поштарину за одређену врсту ванстандардне/специјализоване пошиљке, додаје се 1,5% од наведеног износа откупнине, а минимално 180,00 РСД са ПДВ-ом. Уплата откупног износа на текући рачун корисника се наплаћује 1,5% од назначеног износа откупа, а минимум 70,00 РСД са ПДВ-ом. Лежарина по дану се наплаћује 25,00 РСД са ПДВ-ом.

Данас за сутра - Ценовник Пост експрес услуга у унутрашњем саобраћају


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

Наредног дана до 19 часова

Територија

Република Србија

https://gis.ratel.rs/smartPortal/postanskeUsluge?startupView=JP%20Pošta%20Srbije

Цена

350 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Паковање пошиљке 20,00
 • Попуњавање адреснице 5,00
 • Повратна документација 180,00
 • Поновна достава Пост-експрес пошиљке 100,00
 • Слање пошиљке са повратницом 30,00
 • Слање пошиљке са ознаком „Лично” 48,00
 • Издавање и достављање потврђења о извршеном уручењу Пост-експрес пошиљке 300,00
 • Електронска потврда о уручењу пошиљке – СМС порука 16,00
 • Радно време: од 8 до 19
 • Телефон контакт центра: 011/3607 607
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  Корисницима пост-експрес услуга за пошиљке предате на шалтеру поште одобрава се попуст од 50,00 динара по пошиљци. Корисницима пост-експрес услуга одобрава се попуст од 5,00 динара по пошиљци за коју су подаци евидентирани у WЕБ/ЕПК/Мобилној апликацији.

Данас за сутра - Достава пошиљака на територији Републике Србије


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24 сата

Територија

Република Србија

Цена

350 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Поврат потписане документације 113
 • Радно време: 08 -16
 • Телефон контакт центра: 0600399922
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:

Данас за сутра - Стандардни ценовник услуга доставе


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24 сата

Територија

Република Србија

https://gis.ratel.rs/smartPortal/postanskeUsluge?startupView=D%20EXPRESS

Цена

360 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Пошиљка са означеном вредношћу 180,00
 • Пошиљка са откупнином 120,00
 • Вредносна пошиљка за враћање откупнине 180,00
 • Пошиљка са захтевом за враћење отпремнице 180,00
 • Пошиљка са плаћеним одговором 180,00
 • Пошиљка са повратницом 180,00
 • Пошиљка са личним уручењем 180,00
 • Инстант порука 15,00
 • Радно време: Понедељак - петак : 08:00-17:00
 • Телефон контакт центра: 063253427
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  Ценовник је формиран по критеријуму скале масе до 50 кг а након 50 кг сваки наредни килограм се наплаћује додатних 40,00 рсд са пдв-ом. Пошиљка са означеном вредношћу наплаћује се 1,5% од назначене вредности, а минимално 180,00 динара са пдв-ом. Пошиљка са откупнином наплаћује се 1,5% од назначене откупнине, а минимално 120,00 динара са пдв-ом.  

Данас за сутра - Стандардни ценовник у унутрашњем поштанском саобраћају


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24 сата

Територија

Република Србија

https://gis.ratel.rs/smartPortal/postanskeUsluge?startupView=AKS%20EXPRESS%20KURIR

Цена

370 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Вредносна пошиљка за враћање откупног износа 180
 • Поврат потписане отпремнице (документације) 180
 • СМС потврда о уручењу пошиљке 18
 • Тендерска документација 1000
 • Радно време: Радним данима Oд 08:00 h до 18:00 h
 • Телефон контакт центра: 064 89 11 657
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  За сваки наредни килограм за пошиљку масе преко 50 кг до 1.000 кг на цену по маси додаје се 38,00 динара са ПДВ-ом. Пошиљка са дефинисаним временом уручења(тендерска документација) – цена 1.000,00 динара са ПДВ-ом у коју се не урачунава цена по маси. За вредносне пошиљке на цену услуге утврђену  по маси, додаје се 1% од назначене вредности, а минимално 180,00РСД са ПДВ-ом; За откупне пошиљке на цену услуге утврђену по маси, додаје се 0,2% од назначеног износа откупнине; За откупне пошиљке за које се врши наплата откупних износа и уплата на текући рачун Корисника услуга,  наплаћује се 1% од откупног износа, а минимално 180,00 динара са ПДВ-ом. * За габаритне пошиљке које по свом облику и/или саставу премашују димензије које су дате за стандардне пошиљке (максимална димензија не сме бити већа од три метра за било коју димензију или четири  метра за збир дужине и највећег обима мереног у правцу различитом од дужине) којима није могуће сигурно манипулисати у технолошким процесима (кабасте пошиљке, пошиљке неправилних облика), и које захтевају издвојено руковање и посебну манипулацију на цену из стандардног ценовника утврђену по маси пошиљке додаје се допунска поштарина од 1.000,00 динара са ПДВ-ом. * За пошиљке великих запремина (преко 50 кг тежине, и/или 0,5м3 запремине), на пример коцкастог облика и сл. примењује се такозвани волуменски обрачун масе на начин да се резултат помножене висине, дужине и ширине пошиљке у цм подели са бројем 6666. Добијени износ ће се сматрати масом пошиљке у килограмима.  

Данас за сутра - поштанске активности комерцијалног сектора


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

данас за сутра

Цена

378 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Поврат потписане отпремнице (документације) 180
 • Плаћен одговор 240
 • СМС услуга 18
 • Уручење пошиљке у заказано време 1440
 • Лежарина по дану 36
 • Преузимање и достава са подручја Општина у Београду 60
 • Преузимање и достава за рурална подручја 120
 • Слање пошиљке на нову адресу још једна редовна поштарина
 • Радно време: 08-20h
 • Телефон контакт центра: 0116555000
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  За све пошиљке преко 2кг приликом обрачуна цена користиће се већа обрачунска вредност у односу на измерену масу и волуметријску вредност. Компанија Бексекспресс д.о.о. користи ИАТА метод за утврђивање волуметријске тежине по формули (дужина у цм * висина у цм * ширина у цм) / 5000, изражено у килограмима. Преко 50кг примењује се цена додатних 36,00РСД са ПДВ-ом за сваки наредни килограм. Заштитна цена по појединачној пошиљци / кутији у збирној пошиљци износи 180,00РСД са ПДВ-ом. хттпс://гис.рател.рс/смартПортал/постанскеУслуге?стартупВиеw=БЕXЕXПРЕСС

Данас за сутра


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24 сата

Територија

Србија

Цена

378 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Лезарина по дану 36,00
 • Радно време: 08:00-16:00
 • Телефон контакт центра: 0695230188
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE PREVOZ I ISPORUKU POŠILJAKA CITY EXPRESS DOO BEOGRAD

Данас за сутра - ЦЕНОВНИК ПОШТАНСКИХ УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

Наредни радни дан

Територија

Република Србија

https://gis.ratel.rs/smartPortal/postanskeUsluge?startupView=CITY%20EXPRESS

Цена

380.65 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Пошиљка са повратом потписане документације 180
 • Пошиљка са плаћеним одговором 180
 • Издвојена пошиљка са експрес услугом 480,00
 • Претешка пошиљка 300,00
 • Гломазна пошиљка 480,00
 • Радно време: Радним даном 8-17
 • Телефон контакт центра: +381608888241
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  Ценовник је формиран по критеријуму скале масе до 100 кг а након 100 кг сваки наредни килограм се наплаћује додатних 44,41 РСД са ПДВ-ом. Пошиљка са означеном вредношћу наплаћује се 1% од назначене вредности, а минимално 112,50 динара са ПДВ-ом. Пошиљка са откупнином наплаћује се 1,2% од назначеног износа откупнине, а минимално 120,00 динара са ПДВ-ом. 

Данас за сутра - Данас за сутра


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24 сата

Територија

Београд, Нови Сад, Ниш, Краљево, Чачак

Цена

384 РСД

 • Радно време: понедељак - петак, 08:00-16:00
 • Телефон контакт центра: 0117777477
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  Све набедене цене су изражене у РСД; За сваку пошиљку масе преко 30кг, на цену за масу од 30кг, додаје се додатна цена по килограму, односно 40 динара са ПДВ-ом; За вредносне експрес пошиљке на цену услуге утврђену по маси додаје се 0,7% од назначене вредности; Откупна пошиљка: Уплата откупног износа до 10.000,00 РСД - 150,00 РСД са ПДВ-ом. Уплата откупног износа већег од 10.000,00 РСД - 1,5% од износа откупнине са ПДВ-ом. Лежарина се наплаћује по данима, не рачунајући дан када је достављен извештај о приспећу пошиљке и то 30 динара са ПДВ-ом по радном дану; Поврат потписане документације (опремница и доставница) - 180,00 РСД са ПДВ-ом; Измена или допуна адресе на пошиљци - 110 РСД са ПДВ-ом; Враћање пошиљке - сходно ценама за слање из ценовника.  

Портал www.ceneusluga.rsкористи „колачиће“ (cookies) ради побољшања корисничког искуства и функционалности сајта. Ако наставите да претражујете сајт, пристајете на употребу „колачића“.

Детаљније