Paketi usluga

Na ovoj stranici možete izvršiti poređenje ponuda operatora za pakete 2 ili više usluga. Za kompletnu ponudu posetite zvanične internet stranice operatora.

Filteri

Paketi usluga
Izmeni tip

Vrsta usluge u paketu


Visina mesečne pretplate


Operator

Odaberite operatora Poništi filtere
Sortirano po:
Broj prikaza po strani:
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Boks 3 (Fiksna + TV Maks + Soko lite)

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

150 minuta (fiksna telefonija)

mb

360 kanala

min

0 minuta (mobilna telefonija)

5849 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Vrste usluga u paketu: Fiksna telefonija, Mobilna telefonija, Televizija
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 5849 RSD
 • Broj minuta razgovora fiksne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu: 150
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (download) : Mb/s
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (upload) : Mb/s
 • Broj kanala u osnovnom TV paketu: 360
 • Broj minuta razgovora mobilne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu ( ukupan broj minuta koji uključuje besplatne minute ka sopstvenoj mreži, besplatne minute ka drugim mobilnim mrežama i besplatne minute ka fiksnoj mreži ): neograničeno
 • Dodatni programski TV kanali: Porodični mix (0), Stingray music (0), HBO + (0), Extra (0)
 • Dodatne TV usluge:

  Pauziraj, iris GO,  Gledaj unazad (do 30 dana)


 • Količina prenetih podataka mobilnog interneta: 100 GB
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Promocije i pogodnosti:

  10 meseci 50% na mesečnu naknadu– za korisnike koji se odluče za uvođenje 2 nova servisa, na bakarnoj infrastrukturi, uz ugovornu obavezu od 24 meseca.
  prvih 5 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje jedne nove usluge (iris TV ili MOB), uz ugovornu obavezu na 24 meseca. 1 mesec 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji već koriste fiksnu i mobilnu liniju i iris TV uz ugovornu obavezu na 24 meseca, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu paket. Neograničeni razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts i mts doo, kao i ka fiksnoj mreži Supernova. 150 minuta za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju. Aplikacije Iris GO, Balkan myusic i Deezer možete koristiti besplatno od prve aktivacije u toku ugovorne obaveze. Neograničene društvene mreže.


 • Ostale napomene:

  Za privatne korisnike mesečna naknada je uz UO sa eRačunom. Ukoliko se korisnik opredeli za UO bez eRačuna mesečna naknada mu se uvećava za iznos od 100 RSD sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Boks 3 (Fiksna + TV Plus + Omorika 25)

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

150 minuta (fiksna telefonija)

mb

240 kanala

min

0 minuta (mobilna telefonija)

4699 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Vrste usluga u paketu: Fiksna telefonija, Mobilna telefonija, Televizija
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 4699 RSD
 • Broj minuta razgovora fiksne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu: 150
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (download) : Mb/s
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (upload) : Mb/s
 • Broj kanala u osnovnom TV paketu: 240
 • Broj minuta razgovora mobilne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu ( ukupan broj minuta koji uključuje besplatne minute ka sopstvenoj mreži, besplatne minute ka drugim mobilnim mrežama i besplatne minute ka fiksnoj mreži ): neograničeno
 • Dodatni programski TV kanali: Porodični mix (0), Stingray music (0)
 • Dodatne TV usluge:

  Pauziraj, iris GO, Gledaj unazad (do 30 dana)


 • Količina prenetih podataka mobilnog interneta: 25 GB
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Promocije i pogodnosti:

  10 meseci 50% na mesečnu naknadu– za korisnike koji se odluče za uvođenje 2 nova servisa, na bakarnoj infrastrukturi, uz ugovornu obavezu od 24 meseca.
  prvih 5 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje jedne nove usluge (iris TV ili MOB), uz ugovornu obavezu na 24 meseca. 1 mesec 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji već koriste fiksnu i mobilnu liniju i iris TV uz ugovornu obavezu na 24 meseca, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu paket. Neograničeni razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts i mts doo, kao i ka fiksnoj mreži Supernova. 150 minuta za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju. Prvih 6 meseci aplikacije za društvene mreže besplatno. Aplikaciju iris GO besplatno tokom cele ugovorne obaveze. Aplikacije Balkan myusic i Deezer 6 meseci besplatno od prve aktivacije u toku ugovorne obaveze.


 • Ostale napomene:

  Za privatne korisnike mesečna naknada je uz UO sa eRačunom. Ukoliko se korisnik opredeli za UO bez eRačuna mesečna naknada mu se uvećava za iznos od 100 RSD sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Boks 3 (Fiksna + TV Start + Omorika 12)

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

150 minuta (fiksna telefonija)

mb

170 kanala

min

0 minuta (mobilna telefonija)

4099 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Vrste usluga u paketu: Fiksna telefonija, Mobilna telefonija, Televizija
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 4099 RSD
 • Broj minuta razgovora fiksne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu: 150
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (download) : Mb/s
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (upload) : Mb/s
 • Broj kanala u osnovnom TV paketu: 170
 • Broj minuta razgovora mobilne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu ( ukupan broj minuta koji uključuje besplatne minute ka sopstvenoj mreži, besplatne minute ka drugim mobilnim mrežama i besplatne minute ka fiksnoj mreži ): neograničeno
 • Dodatni programski TV kanali: / (0)
 • Dodatne TV usluge:

  Pauziraj, iris GO


 • Količina prenetih podataka mobilnog interneta: 12 GB
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Promocije i pogodnosti:

  10 meseci 50% na mesečnu naknadu– za korisnike koji se odluče za uvođenje 2 nova servisa, na bakarnoj infrastrukturi, uz ugovornu obavezu od 24 meseca.
  prvih 5 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje jedne nove usluge (iris TV ili MOB), uz ugovornu obavezu na 24 meseca. 1 mesec 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji već koriste fiksnu i mobilnu liniju i iris TV uz ugovornu obavezu na 24 meseca, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu paket. Neograničeni razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts i mts doo, kao i ka fiksnoj mreži Supernova. 150 minuta za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju. Prva 3 meseca aplikacije za društvene mreže besplatno. Aplikaciju iris GO besplatno tokom cele ugovorne obaveze. Aplikacije Balkan myusic i Deezer 3 meseca besplatno od prve aktivacije u toku ugovorne obaveze.


 • Ostale napomene:

  Za privatne korisnike mesečna naknada je uz UO sa eRačunom. Ukoliko se korisnik opredeli za UO bez eRačuna mesečna naknada mu se uvećava za iznos od 100 RSD sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Boks 4 sa m:sat tv (Fiksna +Net 20+m:Sat TV Plus+Omorika 12)

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

150 minuta (fiksna telefonija)

min

20 Mb/s

mb

4 Mb/s

mb

170 kanala

min

0 minuta (mobilna telefonija)

4899 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Vrste usluga u paketu: Fiksna telefonija, Mobilna telefonija, Internet, Televizija
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 4899 RSD
 • Broj minuta razgovora fiksne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu: 150
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (download) : 20 Mb/s
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (upload) : 4 Mb/s
 • Broj kanala u osnovnom TV paketu: 170
 • Broj minuta razgovora mobilne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu ( ukupan broj minuta koji uključuje besplatne minute ka sopstvenoj mreži, besplatne minute ka drugim mobilnim mrežama i besplatne minute ka fiksnoj mreži ): minuti
 • Dodatni programski TV kanali:
 • Količina prenetih podataka mobilnog interneta: 12 GB
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Promocije i pogodnosti:

  prvih 10 meseci 50% popusta – za korisnike koji opredele se za BOX paket, uz dodavanje dve ili više novih usluga: interneta, m:SAT tv-a i/ili mobilne postpejd linije.  prvih 5 meseci 50% popusta– za korisnike koji se opredele za BOX paket, uz dodavanje jedne nove usluge: postpejd tarife, interneta ili m:SAT tv-a.
  1 mesec 50% popusta– za korisnike koji već koriste internet, m:SAT tv, fiksnu i mobilnu liniju i opredele se za BOX paket, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu za BOX paket. Ponuda važi uz ugovor za BOX paket na 24 meseca. 10% popusta za svaku dodatnu postpejd liniju. Fiksna linija sa 150 minuta za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju i neograničenim pozivima ka mobilnim i fiksnim brojevima u mts, mts doo, m:tel RS, m:tel CG i m:tel Austrija mreži, i ka fiksnim brojevima Supernove.


 • Ostale napomene:

  Za privatne korisnike mesečna naknada je uz UO sa eRačunom. Ukoliko se korisnik opredeli za UO bez eRačuna mesečna naknada mu se uvećava za iznos od 100 RSD sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Boks 4 sa m:sat tv (Fiksna+Net 20+m:Sat TV Maks+Omorika 25)

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

150 minuta (fiksna telefonija)

min

20 Mb/s

mb

4 Mb/s

mb

180 kanala

min

0 minuta (mobilna telefonija)

5499 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Vrste usluga u paketu: Fiksna telefonija, Mobilna telefonija, Internet, Televizija
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 5499 RSD
 • Broj minuta razgovora fiksne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu: 150
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (download) : 20 Mb/s
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (upload) : 4 Mb/s
 • Broj kanala u osnovnom TV paketu: 180
 • Broj minuta razgovora mobilne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu ( ukupan broj minuta koji uključuje besplatne minute ka sopstvenoj mreži, besplatne minute ka drugim mobilnim mrežama i besplatne minute ka fiksnoj mreži ): minuti
 • Dodatni programski TV kanali:
 • Količina prenetih podataka mobilnog interneta: 25 GB
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Promocije i pogodnosti:

  prvih 10 meseci 50% popusta – za korisnike koji opredele se za BOX paket, uz dodavanje dve ili više novih usluga: interneta, m:SAT tv-a i/ili mobilne postpejd linije.  prvih 5 meseci 50% popusta– za korisnike koji se opredele za BOX paket, uz dodavanje jedne nove usluge: postpejd tarife, interneta ili m:SAT tv-a.
  1 mesec 50% popusta– za korisnike koji već koriste internet, m:SAT tv, fiksnu i mobilnu liniju i opredele se za BOX paket, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu za BOX paket. Ponuda važi uz ugovor za BOX paket na 24 meseca. 10% popusta za svaku dodatnu postpejd liniju. Fiksna linija sa 150 minuta za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju i neograničenim pozivima ka mobilnim i fiksnim brojevima u mts, mts doo, m:tel RS, m:tel CG i m:tel Austrija mreži, i ka fiksnim brojevima Supernove. 6 meseci neograničeno za drutvene mreže.


 • Ostale napomene:

  Za privatne korisnike mesečna naknada je uz UO sa eRačunom. Ukoliko se korisnik opredeli za UO bez eRačuna mesečna naknada mu se uvećava za iznos od 100 RSD sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Box 4 Beli

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

150 minuta (fiksna telefonija)

min

100 Mb/s

mb

10 Mb/s

mb

360 kanala

min

0 minuta (mobilna telefonija)

7199 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Vrste usluga u paketu: Fiksna telefonija, Mobilna telefonija, Internet, Televizija
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 7199 RSD
 • Broj minuta razgovora fiksne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu: 150
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (download) : 100 Mb/s
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (upload) : 10 Mb/s
 • Broj kanala u osnovnom TV paketu: 360
 • Broj minuta razgovora mobilne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu ( ukupan broj minuta koji uključuje besplatne minute ka sopstvenoj mreži, besplatne minute ka drugim mobilnim mrežama i besplatne minute ka fiksnoj mreži ): neograničeno
 • Dodatni programski TV kanali: Porodični mix (0), Stingray music (0), HBO + (0), Extra (0)
 • Dodatne TV usluge:

  Pauziraj, Gledaj unazad i Iris go


 • Količina prenetih podataka mobilnog interneta: 100 GB
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Promocije i pogodnosti:

  prvih 10 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu– za korisnike koji se odluče za uvođenje dve nove usluge, uz ugovor na 24 meseca za BOX 4 paket,
  prvih 5 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje jedne nove usluge uz ugovor na 24 meseca za BOX 4 paket,
  jedan mesec 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji već koriste sve usluge iz BOX 4 paketa i opredele se za BOX 4 paket, uz ugovor na 24 meseca, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu za BOX 4 paket,
  prva 2 meseca otključan MAX paket – za sve nove korisnike iris TV usluge u okviru BOX 4 paketa. 10% popusta za svaku dodatnu postpejd liniju. Neograničeni razgovori ka fiksnim i mobilnim mrežama Mts, Mtel a.d. Banja Luka i Mtel d.o.o Podgorica i mobilnoj mreži mtel Austrija GmbH Beč, prema fiksnoj mreži Supernova i fiksnoj i mobilnoj mreži Mts doo. 150 minuta za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju.


 • Ostale napomene:

  Internet brzine do 600/300 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu, odnosno internet brzine do 100/10 Mb/s je omogućeno korisnicima koji nemaju realizovanu optičku infrastrukturu. 

  Za privatne korisnike mesečna naknada je uz UO sa eRačunom. Ukoliko se korisnik opredeli za UO bez eRačuna mesečna naknada mu se uvećava za iznos od 100 RSD sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

BOX 4 Crveni

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

150 minuta (fiksna telefonija)

min

20 Mb/s

mb

4 Mb/s

mb

240 kanala

min

0 minuta (mobilna telefonija)

5499 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Vrste usluga u paketu: Fiksna telefonija, Mobilna telefonija, Internet, Televizija
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 5499 RSD
 • Broj minuta razgovora fiksne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu: 150
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (download) : 20 Mb/s
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (upload) : 4 Mb/s
 • Broj kanala u osnovnom TV paketu: 240
 • Broj minuta razgovora mobilne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu ( ukupan broj minuta koji uključuje besplatne minute ka sopstvenoj mreži, besplatne minute ka drugim mobilnim mrežama i besplatne minute ka fiksnoj mreži ): neograničeno
 • Dodatni programski TV kanali: / (0)
 • Dodatne TV usluge:

  Pauziraj i Iris GO


 • Količina prenetih podataka mobilnog interneta: 12 GB
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Promocije i pogodnosti:

  prvih 10 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu– za korisnike koji se odluče za uvođenje dve nove usluge, uz ugovor na 24 meseca za BOX 4 paket,
  prvih 5 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje jedne nove usluge uz ugovor na 24 meseca za BOX 4 paket,
  jedan mesec 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji već koriste sve usluge iz BOX 4 paketa i opredele se za BOX 4 paket, uz ugovor na 24 meseca, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu za BOX 4 paket,
  prva 2 meseca otključan MAX paket – za sve nove korisnike iris TV usluge u okviru BOX 4 paketa.

  10% popusta za svaku dodatnu postpejd liniju.


 • Ostale napomene:

  Internet brzine do 200/100 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu, odnosno internet brzine do 20/4 Mb/s je omogućeno korisnicima koji nemaju realizovanu optičku infrastrukturu.

  Za privatne korisnike mesečna naknada je uz UO sa eRačunom. Ukoliko se korisnik opredeli za UO bez eRačuna mesečna naknada mu se uvećava za iznos od 100 RSD sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

BOX 4 Plavi

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

150 minuta (fiksna telefonija)

min

50 Mb/s

mb

8 Mb/s

mb

330 kanala

min

0 minuta (mobilna telefonija)

6499 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Vrste usluga u paketu: Fiksna telefonija, Mobilna telefonija, Internet, Televizija
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 6499 RSD
 • Broj minuta razgovora fiksne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu: 150
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (download) : 50 Mb/s
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (upload) : 8 Mb/s
 • Broj kanala u osnovnom TV paketu: 330
 • Broj minuta razgovora mobilne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu ( ukupan broj minuta koji uključuje besplatne minute ka sopstvenoj mreži, besplatne minute ka drugim mobilnim mrežama i besplatne minute ka fiksnoj mreži ): neograničeno
 • Dodatni programski TV kanali: Porodični mix (0), Stingray music (0)
 • Dodatne TV usluge:

  Pauziraj, IrisGO, Gledaj unazad (do 30 dana)


 • Količina prenetih podataka mobilnog interneta: 50 GB
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Promocije i pogodnosti:

  prvih 10 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu– za korisnike koji se odluče za uvođenje dve nove usluge, uz ugovor na 24 meseca za BOX 4 paket,
  prvih 5 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje jedne nove usluge uz ugovor na 24 meseca za BOX 4 paket,
  jedan mesec 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji već koriste sve usluge iz BOX 4 paketa i opredele se za BOX 4 paket, uz ugovor na 24 meseca, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu za BOX 4 paket,
  prva 2 meseca otključan MAX paket – za sve nove korisnike iris TV usluge u okviru BOX 4 paketa.

  10% popusta za svaku dodatnu postpejd liniju

   


 • Ostale napomene:

  Internet brzine do 600/300 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu, odnosno internet brzine do 50/8 Mb/s je omogućeno korisnicima koji nemaju realizovanu optičku infrastrukturu. Za privatne korisnike mesečna naknada je uz UO sa eRačunom. Ukoliko se korisnik opredeli za UO bez eRačuna mesečna naknada mu se uvećava za iznos od 100 RSD sa PDV-om. Neograničeni razgovori ka fiksnim i mobilnim mrežama Mts, Mtel a.d. Banja Luka i Mtel d.o.o Podgorica i mobilnoj mreži mtel Austrija GmbH Beč, prema fiksnoj mreži Supernova i fiksnoj i mobilnoj mreži Mts doo. 150 minuta za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

BOX 4 Plavi Lite

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

150 minuta (fiksna telefonija)

min

50 Mb/s

mb

8 Mb/s

mb

330 kanala

min

0 minuta (mobilna telefonija)

5899 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Vrste usluga u paketu: Fiksna telefonija, Mobilna telefonija, Internet, Televizija
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 5899 RSD
 • Broj minuta razgovora fiksne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu: 150
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (download) : 50 Mb/s
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (upload) : 8 Mb/s
 • Broj kanala u osnovnom TV paketu: 330
 • Broj minuta razgovora mobilne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu ( ukupan broj minuta koji uključuje besplatne minute ka sopstvenoj mreži, besplatne minute ka drugim mobilnim mrežama i besplatne minute ka fiksnoj mreži ): minuti
 • Dodatni programski TV kanali:
 • Dodatne TV usluge:

  Pauziraj, Gledaj unazad


 • Količina prenetih podataka mobilnog interneta: 25 GB
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Promocije i pogodnosti:

   prvih 10 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu– za korisnike koji se odluče za uvođenje dve nove usluge, uz ugovor na 24 meseca za BOX 4 paket,
   prvih 5 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje jedne nove usluge uz ugovor na 24 meseca za BOX 4 paket,
   jedan mesec 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji već koriste sve usluge iz BOX 4 paketa i opredele se za BOX 4 paket, uz ugovor na 24 meseca, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu za BOX 4 paket,
   prva 2 meseca otključan MAX paket – za sve nove korisnike iris TV usluge u okviru BOX 4 paketa. 10% popusta za svaku dodatnu postpejd liniju

  6 meseci neograničeno za društvene mreže. Iris go usluga uključena u paket.


 • Ostale napomene:

  Internet brzine do 400/200 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu, odnosno internet brzine do 50/8 Mb/s je omogućeno korisnicima koji nemaju realizovanu optičku infrastrukturu. Za privatne korisnike mesečna naknada je uz UO sa eRačunom. Ukoliko se korisnik opredeli za UO bez eRačuna mesečna naknada mu se uvećava za iznos od 100 RSD sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Box 4 Zlatni

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

150 minuta (fiksna telefonija)

min

1000 Mb/s

mb

400 Mb/s

mb

360 kanala

min

0 minuta (mobilna telefonija)

7599 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Vrste usluga u paketu: Fiksna telefonija, Mobilna telefonija, Internet, Televizija
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 7599 RSD
 • Broj minuta razgovora fiksne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu: 150
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (download) : 1000 Mb/s
 • Brzina fiksnog širokopojasnog pristupa internetu (upload) : 400 Mb/s
 • Broj kanala u osnovnom TV paketu: 360
 • Broj minuta razgovora mobilne telefonije u nacionalnom saobraćaju uključenih u mesečnu pretplatu ( ukupan broj minuta koji uključuje besplatne minute ka sopstvenoj mreži, besplatne minute ka drugim mobilnim mrežama i besplatne minute ka fiksnoj mreži ): neograničeno
 • Dodatni programski TV kanali: Porodični mix (0), Stingray music (0), HBO + (0), Extra (0)
 • Dodatne TV usluge:

  Pauziraj, Gledaj unazad i Iris GO


 • Količina prenetih podataka mobilnog interneta: 10 GB
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Promocije i pogodnosti:

  prvih 10 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu– za korisnike koji se odluče za uvođenje dve nove usluge, uz ugovor na 24 meseca za BOX 4 paket,
  prvih 5 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji se odluče za uvođenje jedne nove usluge uz ugovor na 24 meseca za BOX 4 paket,
  jedan mesec 50% popusta na mesečnu naknadu – za korisnike koji već koriste sve usluge iz BOX 4 paketa i opredele se za BOX 4 paket, uz ugovor na 24 meseca, kao i za korisnike koji obnavljaju ugovornu obavezu za BOX 4 paket,
  prva 2 meseca otključan MAX paket – za sve nove korisnike iris TV usluge u okviru BOX 4 paketa. 10% popusta za svaku dodatnu postpejd liniju. 

  Neograničeni razgovori ka fiksnim i mobilnim mrežama Mts, Mtel a.d. Banja Luka i Mtel d.o.o Podgorica i mobilnoj mreži mtel Austrija GmbH Beč, prema fiksnoj mreži Supernova i fiksnoj i mobilnoj mreži Mts doo. 150 minuta za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju.


 • Ostale napomene:

  UInternet brzine do 1000 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu Za privatne korisnike mesečna naknada je uz UO sa eRačunom. Ukoliko se korisnik opredeli za UO bez eRačuna mesečna naknada mu se uvećava za iznos od 100 RSD sa PDV-om. Neograničeni pozivi u fiksnoj mreži, mobilni net neograničeno.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Portal www.ceneusluga.rskoristi „kolačiće“ (cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ako nastavite da pretražujete sajt, pristajete na upotrebu „kolačića“.

Detaljnije