Poštanske usluge

Na ovoj stranici možete izvršiti poređenje ponuda poštanskih operatora za ekspres i kurirske usluge. Za kompletnu ponudu posetite zvanične stranice operatora.

Filteri

Vrsta poštanske usluge


Masa pošiljke (kg)


Vrednost pošiljke


Otkupnina pošiljke

Napomena: uplata ukupnog iznosa na tekući račun

Teritorija:


Operator

Odaberite operatora Poništi filtere
Sortirano po:
Broj prikaza po strani:

Danas za sutra - CENOVNIK "DANAS ZA SUTRA"


Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

Rokovi uručenja

narednog dana do kraja radnog vremena (18:00h)

Teritorija

Beograd i 80km od Beograda

Cena

300 RSD

 • Naziv usluge: Cena usluge:
 • Vrednosna pošiljka za vraćanje otkupnog iznosa 180
 • Pošiljka sa zahtevom za vraćanje potpisane otpremnice 180
 • Plaćeni odgovor 180
 • Za otkupne pošiljke za koje se vrši naplata otkupnih iznosa i uplata na tekući račun Korisnika usluga 90
 • Radno vreme: 08:00-18:00
 • Telefon kontakt centra: 063422500
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

Danas za sutra - Danas za sutra


Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

Rokovi uručenja

24

Teritorija

Beograd

Cena

340 RSD

 • Naziv usluge: Cena usluge:
 • Potvrda o uručenju pošiljke/povratnica 180,00
 • Lično uručenje 180,00
 • Vraćanje povratne dokumentacije/otpremnice 180,00
 • Plaćeni odgovor 200,00
 • Radno vreme: 08:00h - 16:00h
 • Telefon kontakt centra: +381694991012
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
  Za pošiljke koje premašuju masu 50kg, svaki sledeći kilogram se naplaćuje 40,00 RSD sa PDV-om/1kg Za vrednosne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi pošiljke ili na poštarinu za određenu vrstu vanstandardne/specijalizovane pošiljke, dodaje se 1,5% od naznačenog iznosa vrednosti, a minimalno 100,00 RSD sa PDV-om. Za otkupne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi pošiljke ili na poštarinu za određenu vrstu vanstandardne/specijalizovane pošiljke, dodaje se 1,5% od navedenog iznosa otkupnine, a minimalno 180,00 RSD sa PDV-om. Uplata otkupnog iznosa na tekući račun korisnika se naplaćuje 1,5% od naznačenog iznosa otkupa, a minimum 70,00 RSD sa PDV-om. Ležarina po danu se naplaćuje 25,00 RSD sa PDV-om.
ЈП „Пошта Србије“

Danas za sutra - Cenovnik Post ekspres usluga u unutrašnjem saobraćaju


Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

Rokovi uručenja

Narednog dana do 19 časova

Cena

350 RSD

 • Naziv usluge: Cena usluge:
 • Pakovanje pošiljke 20,00
 • Popunjavanje adresnice 5,00
 • Povratna dokumentacija 180,00
 • Ponovna dostava Post-ekspres pošiljke 100,00
 • Slanje pošiljke sa povratnicom 30,00
 • Slanje pošiljke sa oznakom „Lično” 48,00
 • Izdavanje i dostavljanje potvrđenja o izvršenom uručenju Post-ekspres pošiljke 300,00
 • Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka 16,00
 • Radno vreme: od 8 do 19
 • Telefon kontakt centra: 011/3607 607
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
  Korisnicima post-ekspres usluga za pošiljke predate na šalteru pošte odobrava se popust od 50,00 dinara po pošiljci. Korisnicima post-ekspres usluga odobrava se popust od 5,00 dinara po pošiljci za koju su podaci evidentirani u WEB/EPK/Mobilnoj aplikaciji.
GEBRÜDER WEISS TRANSPORT AND LOGISTICS DOO DOBANOVCI

Danas za sutra - Dostava pošiljaka na teritoriji Republike Srbije


Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

Rokovi uručenja

24 sata

Teritorija

Republika Srbija

Cena

350 RSD

 • Naziv usluge: Cena usluge:
 • Povrat potpisane dokumentacije 113
 • Radno vreme: 08 -16
 • Telefon kontakt centra: 0600399922
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

Danas za sutra - Standardni cenovnik usluga dostave


Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

Rokovi uručenja

24 sata

Cena

360 RSD

 • Naziv usluge: Cena usluge:
 • Pošiljka sa označenom vrednošću 180,00
 • Pošiljka sa otkupninom 120,00
 • Vrednosna pošiljka za vraćanje otkupnine 180,00
 • Pošiljka sa zahtevom za vraćenje otpremnice 180,00
 • Pošiljka sa plaćenim odgovorom 180,00
 • Pošiljka sa povratnicom 180,00
 • Pošiljka sa ličnim uručenjem 180,00
 • Instant poruka 15,00
 • Radno vreme: Ponedeljak - petak : 08:00-17:00
 • Telefon kontakt centra: 063253427
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
  Cenovnik je formiran po kriterijumu skale mase do 50 kg a nakon 50 kg svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 40,00 rsd sa pdv-om. Pošiljka sa označenom vrednošću naplaćuje se 1,5% od naznačene vrednosti, a minimalno 180,00 dinara sa pdv-om. Pošiljka sa otkupninom naplaćuje se 1,5% od naznačene otkupnine, a minimalno 120,00 dinara sa pdv-om.  

Danas za sutra - Standardni cenovnik u unutrašnjem poštanskom saobraćaju


Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

Rokovi uručenja

24 sata

Cena

370 RSD

 • Naziv usluge: Cena usluge:
 • Vrednosna pošiljka za vraćanje otkupnog iznosa 180
 • Povrat potpisane otpremnice (dokumentacije) 180
 • SMS potvrda o uručenju pošiljke 18
 • Tenderska dokumentacija 1000
 • Radno vreme: Radnim danima Od 08:00 h do 18:00 h
 • Telefon kontakt centra: 064 89 11 657
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
  Za svaki naredni kilogram za pošiljku mase preko 50 kg do 1.000 kg na cenu po masi dodaje se 38,00 dinara sa PDV-om. Pošiljka sa definisanim vremenom uručenja(tenderska dokumentacija) – cena 1.000,00 dinara sa PDV-om u koju se ne uračunava cena po masi. Za vrednosne pošiljke na cenu usluge utvrđenu  po masi, dodaje se 1% od naznačene vrednosti, a minimalno 180,00RSD sa PDV-om; Za otkupne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi, dodaje se 0,2% od naznačenog iznosa otkupnine; Za otkupne pošiljke za koje se vrši naplata otkupnih iznosa i uplata na tekući račun Korisnika usluga,  naplaćuje se 1% od otkupnog iznosa, a minimalno 180,00 dinara sa PDV-om. * Za gabaritne pošiljke koje po svom obliku i/ili sastavu premašuju dimenzije koje su date za standardne pošiljke (maksimalna dimenzija ne sme biti veća od tri metra za bilo koju dimenziju ili četiri  metra za zbir dužine i najvećeg obima merenog u pravcu različitom od dužine) kojima nije moguće sigurno manipulisati u tehnološkim procesima (kabaste pošiljke, pošiljke nepravilnih oblika), i koje zahtevaju izdvojeno rukovanje i posebnu manipulaciju na cenu iz standardnog cenovnika utvrđenu po masi pošiljke dodaje se dopunska poštarina od 1.000,00 dinara sa PDV-om. * Za pošiljke velikih zapremina (preko 50 kg težine, i/ili 0,5m3 zapremine), na primer kockastog oblika i sl. primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati masom pošiljke u kilogramima.  

Danas za sutra - poštanske aktivnosti komercijalnog sektora


Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

Rokovi uručenja

danas za sutra

Cena

378 RSD

 • Naziv usluge: Cena usluge:
 • Povrat potpisane otpremnice (dokumentacije) 180
 • Plaćen odgovor 240
 • SMS usluga 18
 • Uručenje pošiljke u zakazano vreme 1440
 • Ležarina po danu 36
 • Preuzimanje i dostava sa područja Opština u Beogradu 60
 • Preuzimanje i dostava za ruralna područja 120
 • Slanje pošiljke na novu adresu још једна редовна поштарина
 • Radno vreme: 08-20h
 • Telefon kontakt centra: 0116555000
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
  Za sve pošiljke preko 2kg prilikom obračuna cena koristiće se veća obračunska vrednost u odnosu na izmerenu masu i volumetrijsku vrednost. Kompanija Beksekspress d.o.o. koristi IATA metod za utvrđivanje volumetrijske težine po formuli (dužina u cm * visina u cm * širina u cm) / 5000, izraženo u kilogramima. Preko 50kg primenjuje se cena dodatnih 36,00RSD sa PDV-om za svaki naredni kilogram. Zaštitna cena po pojedinačnoj pošiljci / kutiji u zbirnoj pošiljci iznosi 180,00RSD sa PDV-om. https://gis.ratel.rs/smartPortal/postanskeUsluge?startupView=BEXEXPRESS

Danas za sutra


Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

Rokovi uručenja

24 sata

Teritorija

Srbija

Cena

378 RSD

 • Naziv usluge: Cena usluge:
 • Lezarina po danu 36,00
 • Radno vreme: 08:00-16:00
 • Telefon kontakt centra: 0695230188
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
DRUSTVO ZA PRIKUPLJANJE PREVOZ I ISPORUKU POSILJAKA CITY EXPRESS DOO BEOGRAD

Danas za sutra - CENOVNIK POŠTANSKIH USLUGA U UNUTRAŠNjEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU


Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

Rokovi uručenja

Naredni radni dan

Cena

380.65 RSD

 • Naziv usluge: Cena usluge:
 • Pošiljka sa povratom potpisane dokumentacije 180
 • Pošiljka sa plaćenim odgovorom 180
 • Izdvojena pošiljka sa ekspres uslugom 480,00
 • Preteška pošiljka 300,00
 • Glomazna pošiljka 480,00
 • Radno vreme: Radnim danom 8-17
 • Telefon kontakt centra: +381608888241
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
  Cenovnik je formiran po kriterijumu skale mase do 100 kg a nakon 100 kg svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 44,41 RSD sa PDV-om. Pošiljka sa označenom vrednošću naplaćuje se 1% od naznačene vrednosti, a minimalno 112,50 dinara sa PDV-om. Pošiljka sa otkupninom naplaćuje se 1,2% od naznačenog iznosa otkupnine, a minimalno 120,00 dinara sa PDV-om. 
M&M Militzer & Muench Transport & Logistics doo Dobanovci

Danas za sutra - Danas za sutra


Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

Rokovi uručenja

24 sata

Teritorija

Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo, Čačak

Cena

384 RSD

 • Radno vreme: ponedeljak - petak, 08:00-16:00
 • Telefon kontakt centra: 0117777477
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
  Sve nabedene cene su izražene u RSD; Za svaku pošiljku mase preko 30kg, na cenu za masu od 30kg, dodaje se dodatna cena po kilogramu, odnosno 40 dinara sa PDV-om; Za vrednosne ekspres pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi dodaje se 0,7% od naznačene vrednosti; Otkupna pošiljka: Uplata otkupnog iznosa do 10.000,00 RSD - 150,00 RSD sa PDV-om. Uplata otkupnog iznosa većeg od 10.000,00 RSD - 1,5% od iznosa otkupnine sa PDV-om. Ležarina se naplaćuje po danima, ne računajući dan kada je dostavljen izveštaj o prispeću pošiljke i to 30 dinara sa PDV-om po radnom danu; Povrat potpisane dokumentacije (opremnica i dostavnica) - 180,00 RSD sa PDV-om; Izmena ili dopuna adrese na pošiljci - 110 RSD sa PDV-om; Vraćanje pošiljke - shodno cenama za slanje iz cenovnika.  

Portal www.ceneusluga.rskoristi „kolačiće“ (cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ako nastavite da pretražujete sajt, pristajete na upotrebu „kolačića“.

Detaljnije