Pravila korišćenja

Cene usluga predstavljaju portal Regulatorne Agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) koji omogućava korisnicima da na jednostavan i praktičan način uporede ponude i cene operatora elektronskih komunikacija u Republici Srbiji vezano za usluge mobilne i fiksne telefonije, interneta, televizije i odgovarajućih paketa ovih usluga.

Cilj je da krajnji korisnici imaju mogućnost da u skladu sa njihovim potrebama, na jednom mestu dobiju informacije o telekomunikacionim uslugama na tržištu i da im budu omogućeni alati za njihovo pretraživanje i upoređivanje. Takođe, ovaj portal služi i da podstakne operatore elektronskih komunikacija da razvijaju konkurentne ponude i proizvode koji će zadovoljiti potrebe njihovih korisnika.

Sve informacije i podaci koji su dostupni na portalu o uslugama, ponudama i cenama, uneti su od strane operatora elektronskih komunikacija i RATEL ni na koji način ne utiče na izbor krajnjih korisnika, ne favorizuje nekog od operatora niti se može smatrati odgovornim za istinitost i ažurnost prikazanih podataka. Cene usluga predstavljaju portal Regulatorne Agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) koji omogućava korisnicima da na jednostavan i praktičan način uporede ponude i cene operatora elektronskih komunikacija u Republici Srbiji vezano za usluge mobilne i fiksne telefonije, interneta, televizije i odgovarajućih paketa ovih usluga.