Поштанске услуге

На овој страници можете извршити поређење понуда поштанских оператора за експрес и курирске услуге. За комплетну понуду посетите званичне странице оператора.

Филтери

Врста поштанске услуге:


Маса пошиљке (кг):


Вредност пошиљке:


Откупнина пошиљке:

Напомена: уплата откупног износа на текући рачун

Територија:


Оператор

Одаберите оператора Поништи филтере
Сортирано по:
Број приказа по страни:

Данас за сутра - ЦЕНОВНИК "ДАНАС ЗА СУТРА"


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

наредног дана до краја радног времена (18:00х)

Територија

Београд и 80км од Београда

Цена

300 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Вредносна пошиљка за враћање откупног износа 180
 • Пошиљка са захтевом за враћање потписане отпремнице 180
 • Плаћени одговор 180
 • За откупне пошиљке за које се врши наплата откупних износа и уплата на текући рачун Корисника услуга 90
 • Радно време: 08:00-18:00
 • Телефон контакт центра: 063422500
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:

Данас за сутра - Данас за сутра


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24

Територија

Београд

Цена

340 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Потврда о уручењу пошиљке/повратница 180,00
 • Лично уручење 180,00
 • Враћање повратне документације/отпремнице 180,00
 • Плаћени одговор 200,00
 • Радно време: 08:00h - 16:00h
 • Телефон контакт центра: +381694991012
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  За пошиљке које премашују масу 50кг, сваки следећи килограм се наплаћује 40,00 РСД са ПДВ-ом/1кг За вредносне пошиљке на цену услуге утврђену по маси пошиљке или на поштарину за одређену врсту ванстандардне/специјализоване пошиљке, додаје се 1,5% од назначеног износа вредности, а минимално 100,00 РСД са ПДВ-ом. За откупне пошиљке на цену услуге утврђену по маси пошиљке или на поштарину за одређену врсту ванстандардне/специјализоване пошиљке, додаје се 1,5% од наведеног износа откупнине, а минимално 180,00 РСД са ПДВ-ом. Уплата откупног износа на текући рачун корисника се наплаћује 1,5% од назначеног износа откупа, а минимум 70,00 РСД са ПДВ-ом. Лежарина по дану се наплаћује 25,00 РСД са ПДВ-ом.

Данас за сутра - Ценовник Пост експрес услуга у унутрашњем саобраћају


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

Наредног дана до 19 часова

Територија

Република Србија

https://gis.ratel.rs/smartPortal/postanskeUsluge?startupView=JP%20Pošta%20Srbije

Цена

350 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Паковање пошиљке 20,00
 • Попуњавање адреснице 5,00
 • Повратна документација 180,00
 • Поновна достава Пост-експрес пошиљке 100,00
 • Слање пошиљке са повратницом 30,00
 • Слање пошиљке са ознаком „Лично” 48,00
 • Издавање и достављање потврђења о извршеном уручењу Пост-експрес пошиљке 300,00
 • Електронска потврда о уручењу пошиљке – СМС порука 16,00
 • Радно време: од 8 до 19
 • Телефон контакт центра: 011/3607 607
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  Корисницима пост-експрес услуга за пошиљке предате на шалтеру поште одобрава се попуст од 50,00 динара по пошиљци. Корисницима пост-експрес услуга одобрава се попуст од 5,00 динара по пошиљци за коју су подаци евидентирани у WЕБ/ЕПК/Мобилној апликацији.

Данас за сутра - Достава пошиљака на територији Републике Србије


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24 сата

Територија

Република Србија

Цена

350 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Поврат потписане документације 113
 • Радно време: 08 -16
 • Телефон контакт центра: 0600399922
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:

Данас за сутра - Стандардни ценовник у унутрашњем поштанском саобраћају


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24 сата

Територија

Република Србија

https://gis.ratel.rs/smartPortal/postanskeUsluge?startupView=AKS%20EXPRESS%20KURIR

Цена

370 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Вредносна пошиљка за враћање откупног износа 180
 • Поврат потписане отпремнице (документације) 180
 • СМС потврда о уручењу пошиљке 18
 • Тендерска документација 1000
 • Радно време: Радним данима Oд 08:00 h до 18:00 h
 • Телефон контакт центра: 064 89 11 657
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  За сваки наредни килограм за пошиљку масе преко 50 кг до 1.000 кг на цену по маси додаје се 38,00 динара са ПДВ-ом. Пошиљка са дефинисаним временом уручења(тендерска документација) – цена 1.000,00 динара са ПДВ-ом у коју се не урачунава цена по маси. За вредносне пошиљке на цену услуге утврђену  по маси, додаје се 1% од назначене вредности, а минимално 180,00РСД са ПДВ-ом; За откупне пошиљке на цену услуге утврђену по маси, додаје се 0,2% од назначеног износа откупнине; За откупне пошиљке за које се врши наплата откупних износа и уплата на текући рачун Корисника услуга,  наплаћује се 1% од откупног износа, а минимално 180,00 динара са ПДВ-ом. * За габаритне пошиљке које по свом облику и/или саставу премашују димензије које су дате за стандардне пошиљке (максимална димензија не сме бити већа од три метра за било коју димензију или четири  метра за збир дужине и највећег обима мереног у правцу различитом од дужине) којима није могуће сигурно манипулисати у технолошким процесима (кабасте пошиљке, пошиљке неправилних облика), и које захтевају издвојено руковање и посебну манипулацију на цену из стандардног ценовника утврђену по маси пошиљке додаје се допунска поштарина од 1.000,00 динара са ПДВ-ом. * За пошиљке великих запремина (преко 50 кг тежине, и/или 0,5м3 запремине), на пример коцкастог облика и сл. примењује се такозвани волуменски обрачун масе на начин да се резултат помножене висине, дужине и ширине пошиљке у цм подели са бројем 6666. Добијени износ ће се сматрати масом пошиљке у килограмима.  

Данас за сутра


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24 сата

Територија

Србија

Цена

378 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Лезарина по дану 36,00
 • Радно време: 08:00-16:00
 • Телефон контакт центра: 0695230188
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:

Данас за сутра - Стандардни ценовник услуга доставе


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24 сата

Територија

Република Србија

https://gis.ratel.rs/smartPortal/postanskeUsluge?startupView=D%20EXPRESS

Цена

380 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Пошиљка са означеном вредношћу 180,00
 • Пошиљка са откупнином 120,00
 • Вредносна пошиљка за враћање откупнине 180,00
 • Пошиљка са захтевом за враћење отпремнице 180,00
 • Пошиљка са плаћеним одговором 180,00
 • Пошиљка са повратницом 180,00
 • Пошиљка са личним уручењем 180,00
 • Инстант порука 24,00
 • Радно време: Понедељак - петак : 08:00-17:00
 • Телефон контакт центра: 063253427
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  Ценовник је формиран по критеријуму скале масе до 50 кг а након 50 кг сваки наредни килограм се наплаћује додатних 48,00 рсд са пдв-ом. Пошиљка са означеном вредношћу наплаћује се 1,5% од назначене вредности, а минимално 180,00 динара са пдв-ом. Пошиљка са откупнином наплаћује се 1,5% од назначене откупнине, а минимално 120,00 динара са пдв-ом.  
DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE PREVOZ I ISPORUKU POŠILJAKA CITY EXPRESS DOO BEOGRAD

Данас за сутра - ЦЕНОВНИК ПОШТАНСКИХ УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

Наредни радни дан

Територија

Република Србија

https://gis.ratel.rs/smartPortal/postanskeUsluge?startupView=CITY%20EXPRESS

Цена

380.65 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Пошиљка са повратом потписане документације 180
 • Пошиљка са плаћеним одговором 180
 • Издвојена пошиљка са експрес услугом 480,00
 • Претешка пошиљка 300,00
 • Гломазна пошиљка 480,00
 • Радно време: Радним даном 8-17
 • Телефон контакт центра: +381608888241
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  Ценовник је формиран по критеријуму скале масе до 100 кг а након 100 кг сваки наредни килограм се наплаћује додатних 44,41 РСД са ПДВ-ом. Пошиљка са означеном вредношћу наплаћује се 1% од назначене вредности, а минимално 112,50 динара са ПДВ-ом. Пошиљка са откупнином наплаћује се 1,2% од назначеног износа откупнине, а минимално 120,00 динара са ПДВ-ом. 

Данас за сутра - Данас за сутра


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

24 сата

Територија

Београд, Нови Сад, Ниш, Краљево, Чачак

Цена

384 РСД

 • Радно време: понедељак - петак, 08:00-16:00
 • Телефон контакт центра: 0117777477
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:
  Све набедене цене су изражене у РСД; За сваку пошиљку масе преко 30кг, на цену за масу од 30кг, додаје се додатна цена по килограму, односно 40 динара са ПДВ-ом; За вредносне експрес пошиљке на цену услуге утврђену по маси додаје се 0,7% од назначене вредности; Откупна пошиљка: Уплата откупног износа до 10.000,00 РСД - 150,00 РСД са ПДВ-ом. Уплата откупног износа већег од 10.000,00 РСД - 1,5% од износа откупнине са ПДВ-ом. Лежарина се наплаћује по данима, не рачунајући дан када је достављен извештај о приспећу пошиљке и то 30 динара са ПДВ-ом по радном дану; Поврат потписане документације (опремница и доставница) - 180,00 РСД са ПДВ-ом; Измена или допуна адресе на пошиљци - 110 РСД са ПДВ-ом; Враћање пошиљке - сходно ценама за слање из ценовника.  

Данас за сутра - Ценовник по маси пошиљке за услугу "ДАНАС ЗА СУТРА"


Додај за поређење
Није могуће поредити више од три услуге.

Рокови уручења

Наредног дана до 19 часова

Територија

Република Србије

Цена

396 РСД

 • Назив услуге: Цена услуге:
 • Поврат потписане отпремнице 240
 • Поврат потписане повратнице 240
 • Поврат плаћеног одговора 300
 • Доказ о испоруци-накнадно 360
 • Паковање пошиљака (по пакету) 9
 • Радно време: Radno vreme (Pon - Pet) : 08.00 do 16.00h
 • Телефон контакт центра: 060/889 57 55
 • Остале напомене у вези са пружањем услуге:

Портал www.ceneusluga.rsкористи „колачиће“ (cookies) ради побољшања корисничког искуства и функционалности сајта. Ако наставите да претражујете сајт, пристајете на употребу „колачића“.

Детаљније