Portal Cene usluga

Cene usluga predstavljaju portal Regulatorne Agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) koji omogućava korisnicima da na jednostavan i praktičan način uporede ponude i cene operatora elektronskih komunikacija u Republici Srbiji vezano za usluge mobilne i fiksne telefonije, interneta, televizije i odgovarajućih paketa ovih usluga.

Fiksna telefonija
Internet
Mobilna telefonija
Televizija
Paketi usluga