Mobilna telefonija

Na ovoj stranici možete izvršiti poređenje ponuda operatora za uslugu mobilne telefonije. Za kompletnu ponudu posetite zvanične internet stranice operatora.

Filteri

Mobilna telefonija
Izmeni tip

Tip korisnika


Visina mesečne pretplate


Broj minuta


Količina podataka


Operator

Odaberite operatora Poništi filtere
Sortirano po:
Broj prikaza po strani:

Biznis Start 1500

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

250 minuta

mb

1500 MB

min

250 sms

959 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Pravno lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 959 RSD
 • Nacionalni minuti: 250 minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 1500 MB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: 250 sms
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: 5000 minuta
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: minuta
 • Mobilne aplikacije:

  Ne


 • Promocije i pogodnosti:

  Besplatni razgovori u okviru tima jedne firme na teritoriji Srbiji su neograničeni.

  Minuti/poruke ka svim domaćim mrežama važe za sve fiksne i mobilne nacionalne mreže i ne uključuju pozive/poruke ka brojevima sa posebnom naplatom.

  Minuti/poruke ka svim domaćim mrežama kao i internet saobraćaj koje se ne potroše u toku meseca ne prenose se u naredna tri meseca.

  Po isteku megabajta predviđenih paketom, sistem će onemogućiti dodatno zaduživanje blokiranjem pritupa internetu. Surfovanje se može nastaviti kupovinom internet dodatka.

  Svim korisnicima Biznis Start tarifnih paketa je omogućeno da neograničen broj puta aktiviraju neki od internet tarifnih dodataka. putem Moj Telenor aplikacije, USSD menija *111# ili SMS-a. Listu internet tarifnih dodataka i cene možete pogledati na www.yettel.rs


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Za korisnike svih Biznis Start tarifnih paketa bilo sklapanjem novog ugovora ili obnovom postojećeg, usluga pristupa internetu (GPRS) se automatski aktivira.

  Roming saobraćaj za sve nove ugovore se naplaćuje po roming standard tarifi.

  Prilikom obnove postojećeg ugovora ili prelaska sa neke druge tarife korisnik zadržava prethodno aktiviranu roming tarifu. Za više informacija o roming tarifama posetite www.telenor.rs.

  Za sve dodatne informacije pozovite 0639000 ili posetite našu internet stranicu www.yettel.rs.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Yettel Ltd Belgrade

Biznis Start 4000

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

500 minuta

mb

4 GB

min

500 sms

1699 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Pravno lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 1699 RSD
 • Nacionalni minuti: 500 minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 4 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: 500 sms
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: 5000 minuta
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: minuta
 • Mobilne aplikacije:

  Ne


 • Promocije i pogodnosti:

  Besplatni razgovori u okviru tima jedne firme na teritoriji Srbiji su neograničeni.

  Minuti/poruke ka svim domaćim mrežama važe za sve fiksne i mobilne nacionalne mreže i ne uključuju pozive/poruke ka brojevima sa posebnom naplatom.

  Minuti/poruke ka svim domaćim mrežama kao i internet saobraćaj koje se ne potroše u toku meseca ne prenose se u naredna tri meseca.

  Po isteku megabajta predviđenih paketom, sistem će onemogućiti dodatno zaduživanje blokiranjem pritupa internetu. Surfovanje se može nastaviti kupovinom internet dodatka.

  Svim korisnicima Biznis Start tarifnih paketa je omogućeno da neograničen broj puta aktiviraju neki od internet tarifnih dodataka. putem


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Za korisnike svih Biznis Start tarifnih paketa bilo sklapanjem novog ugovora ili obnovom postojećeg, usluga pristupa internetu (GPRS) se automatski aktivira.

  Roming saobraćaj za sve nove ugovore se naplaćuje po roming standard tarifi.

  Prilikom obnove postojećeg ugovora ili prelaska sa neke druge tarife korisnik zadržava prethodno aktiviranu roming tarifu. Za više informacija o roming tarifama posetite www.telenor.rs.

  Za sve dodatne informacije pozovite 0639000 ili posetite našu internet stranicu www.yettel.rs.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Yettel Ltd Belgrade

Biznis Total 16

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

minuta

mb

16 GB

min

sms

2699 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Pravno lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 2699 RSD
 • Nacionalni minuti: minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 16 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: sms
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: minuta
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: minuta
 • Mobilne aplikacije:

  Ne


 • Promocije i pogodnosti:

  Besplatni razgovori u okviru tima jedne firme na teritoriji Srbiji su neograničeni.

  Tarifni paketi sa neograničenim minutama i SMS porukama namenjeni su poslovnim korisnicima za uobičajenu upotrebu u svrhu razmene saobraćaja na korisničkom broju isključivo sa mobilnog uređaja.

  Tarifni paketi sa neograničenim minutama i SMS porukama nisu namenjeni, niti se mogu koristiti za obavljanje delatnosti oglašavanja, pozivnih centara, dispečera, konferencijskih poziva, poziva sa visokim troškovima međupovezivanja.

  Tarifni paketi sa neograničenim minutama i SMS porukama takođe se ne mogu korisiti na način koji se, u smislu Opštih uslova za pružanje  i korišćenje usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd, smatraju nedozvoljenim radnjama.

   


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Svim korisnicima Biznis Total tarifnih paketa je omogućeno da neograničen broj puta aktiviraju neki od internet tarifnih dodataka. putem Yettel aplikacije, USSD menija *111# ili SMS-a. Listu internet tarifnih dodataka i cene možete pogledati na www.yettel.rs

  Nepotrošeni dodatni internet saobraćaj se ne prenosi u naredni mesec. Yettel zadržava pravo promene servisa.

  Za korisnike svih Biznis Total tarifnih paketa bilo sklapanjem novog ugovora ili obnovom postojećeg, usluga pristupa internetu (GPRS) se automatski aktivira.

  Roming saobraćaj za sve nove ugovore se naplaćuje po roming standard tarifi.

  Prilikom obnove postojećeg ugovora ili prelaska sa neke druge tarife korisnik zadržava prethodno aktiviranu roming tarifu. Za više informacija o roming tarifama posetite www.yettel.rs.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Yettel Ltd Belgrade

Biznis Total 36

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

36 GB

min

neograničeno

4499 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Pravno lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 4499 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 36 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

  1


 • Promocije i pogodnosti:

  Tarifni paketi sa neograničenim minutama i SMS porukama namenjeni su poslovnim korisnicima za uobičajenu upotrebu u svrhu razmene saobraćaja na korisničkom broju isključivo sa mobilnog uređaja.

  Tarifni paketi sa neograničenim minutama i SMS porukama nisu namenjeni, niti se mogu koristiti za obavljanje delatnosti oglašavanja, pozivnih centara, dispečera, konferencijskih poziva, poziva sa visokim troškovima međupovezivanja.

  Svako korišćenje tarifnog paketa i potrošnja koju Yettel identifikuje kao gore navedeno ponašanje smatraće se zloupotrebom prava iz pretplatničkog ugovora od strane Pretplatnika te osnovom za onemogućavanje usluge odlaznih poziva i SMS poruka na pretplatničkom broju.


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Svim korisnicima tarifnog paketa Biznis Total 36 je omogućena besplatna aktivacija jednog dodatnog servisa. Za spisak dostupnih servisa posetite našu internet stranicu www.yettel.rs.

  Nije moguća aktivacija dva ili više istih servisa. Saobraćaj iz izabranih servisa važi do kraja kalendarskog meseca i automatski se obnavlja na početku narednog meseca. Nepotrošeni dodatni internet saobraćaj se ne prenosi u naredni mesec.

  Za korisnike svih Biznis Total tarifnih paketa bilo sklapanjem novog ugovora ili obnovom postojećeg, usluga pristupa internetu (GPRS) se automatski aktivira.

  Roming saobraćaj za sve nove ugovore se naplaćuje po roming standard tarifi.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Yettel Ltd Belgrade

Biznis Total 64

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

64 GB

min

neograničeno

5999 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Pravno lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 5999 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 64 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

  2


 • Promocije i pogodnosti:

  Tarifni paketi sa neograničenim minutama i SMS porukama nisu namenjeni, niti se mogu koristiti za obavljanje delatnosti oglašavanja, pozivnih centara, dispečera, konferencijskih poziva, poziva sa visokim troškovima međupovezivanja.

  Tarifni paketi sa neograničenim minutama i SMS porukama takođe se ne mogu korisiti na način koji se, u smislu Opštih uslova za pružanje i korišćenje usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd, smatraju nedozvoljenim radnjama.

  Internet saobraćaj iz paketa se odnosi na nacionalni saobraćaj. Nakon potrošenih 64 GB internet saobraćaja, pristup internetu se može nastaviti po smanjenoj brzini od 10 Mbps. Preostali internet saobraćaj se ne prenosi u naredni mesec.


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Za korisnike svih Biznis Total tarifnih paketa bilo sklapanjem novog ugovora ili obnovom postojećeg, usluga pristupa internetu (GPRS) se automatski aktivira.

  Roming saobraćaj za sve nove ugovore se naplaćuje po roming standard tarifi.

  Svim korisnicima tarifnog paketa Biznis Total 64 je omogućena besplatna aktivacija dva dodatna servisa. Za spisak dostupnih servisa posetite našu internet stranicu www.yettel.rs.

  Nije moguća aktivacija dva ili više istih servisa. Saobraćaj iz izabranih servisa važi do kraja kalendarskog meseca i automatski se obnavlja na početku narednog meseca.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Yettel Ltd Belgrade

Biznis Total Platinum

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

128 GB

min

neograničeno

9999 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Pravno lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 9999 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 128 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze:
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

  3


 • Promocije i pogodnosti:

  Tarifni paketi sa neograničenim minutama i SMS porukama takođe se ne mogu korisiti na način koji se, u smislu Opštih uslova za pružanje i korišćenje usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd, smatraju nedozvoljenim radnjama.

  Svako korišćenje tarifnog paketa i potrošnja koju Yettel identifikuje kao gore navedeno ponašanje smatraće se zloupotrebom prava iz pretplatničkog ugovora od strane Pretplatnika te osnovom za onemogućavanje usluge odlaznih poziva i SMS poruka na pretplatničkom broju.

  Internet saobraćaj iz paketa se odnosi na nacionalni saobraćaj. Nakon potrošenih 128 GB internet saobraćaja, pristup internetu se može nastaviti po smanjenoj brzini od 20 Mbps. Preostali internet saobraćaj se ne prenosi u naredni mesec.


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Za korisnike svih Biznis Total tarifnih paketa bilo sklapanjem novog ugovora ili obnovom postojećeg, usluga pristupa internetu (GPRS) se automatski aktivira.

  Roming saobraćaj za sve nove ugovore se naplaćuje po roming standard tarifi.

  Prilikom obnove postojećeg ugovora ili prelaska sa neke druge tarife korisnik zadržava prethodno aktiviranu roming tarifu. Za više informacija o roming tarifama posetite www.yettel.rs.

  Korisnici ovog paketa imaju dodatnih 3GB internet saobraćaja u romingu.

  Svim korisnicima tarifnog paketa Biznis Platinum je omogućena besplatna aktivacija tri dodatna servisa. Za spisak dostupnih servisa posetite našu internet stranicu www.yettel.rs


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Yettel Ltd Belgrade

Go Data

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

300 minuta

mb

15 GB

min

neograničeno

1599 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 1599 RSD
 • Nacionalni minuti: 300 minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 15 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: 5000 minuta
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: 300 minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: 300 minuta
 • Promocije i pogodnosti:

  Popust na pretplatu uz kupovinu telefona na rate i aktiviran e-račun


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Yettel Ltd Belgrade

Go Smart

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

50 minuta

mb

7 GB

min

50 sms

1049 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 1049 RSD
 • Nacionalni minuti: 50 minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 7 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: 50 sms
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: 50 minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: 50 minuta
 • Mobilne aplikacije:

  ProtecThor, Društvene mreže


 • Promocije i pogodnosti:

  Popust na pretplatu uz kupovinu telefona na rate i aktiviran e-račun


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Yettel Ltd Belgrade

Go Start

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

100 minuta

mb

1 GB

min

100 neograničeno

949 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 949 RSD
 • Nacionalni minuti: 100 minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 1 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: 100 neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: 5000 minuta
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: 100 minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: 100 minuta
 • Promocije i pogodnosti:

  Popust na pretplatu bez kupovine telefona uz aktiviran e-račun


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Yettel Ltd Belgrade

Go Start+

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

250 minuta

mb

1500 MB

min

neograničeno

1399 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 1399 RSD
 • Nacionalni minuti: 250 minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 1500 MB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: 5000 minuta
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: 250 minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: 250 minuta
 • Mobilne aplikacije:

  -


 • Promocije i pogodnosti:

  Popust na pretplatu uz kupovinu telefona na rate i aktiviran e-račun.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Yettel Ltd Belgrade

Portal www.ceneusluga.rskoristi „kolačiće“ (cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ako nastavite da pretražujete sajt, pristajete na upotrebu „kolačića“.

Detaljnije