Mobilna telefonija

Na ovoj stranici možete izvršiti poređenje ponuda operatora za uslugu mobilne telefonije. Za kompletnu ponudu posetite zvanične internet stranice operatora.

Filteri

Mobilna telefonija
Izmeni tip

Tip korisnika


Visina mesečne pretplate


Broj minuta


Količina podataka


Operator

Odaberite operatora Poništi filtere
Sortirano po:
Broj prikaza po strani:
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

NEO NEO MAX

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

neograničeno

min

neograničeno

3999 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 3999 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: neograničeno
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

  Dodatni 1 GB za prenos podataka u romingu u okviru NEO roming zone. Odabirom NEO NEO MAKS tarife pretplatnik dobija mogućnost korišćenja digitalnih servisa A1 Xplore Music by Deezer Premium u trajanju od 24 meseca bez naplate i Hopster u trajanju od 12 meseci bez naplate, kao i neograničeni internet u nacionalnom saobraćaju za korišćenje obe aplikacije, koje se mogu aktivirati u bilo kom trenutku u toku ugovorne obaveze putem Moj A1 aplikacije.


 • Promocije i pogodnosti:

   

   


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Visina mesečne pretplate uključuje 50 dinara popusta uz odabir usluge elektronski račun i ugovornu obavezu na 24 meseca. Mesečna pretplata uz ugovornu obavezu od 24 meseca uz kupovinu uređaja i aktiviranu uslugu elektronskog računa iznosi 5999 dinara mesečno sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

NEO Platinum

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

neograničeno

min

neograničeno

10049 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 10049 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: neograničeno
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

  Odabirom NEO Platinum tarife korisnik dobija mogućnost korišćenja digitalnog servisa A1 Xplore Music by Deezer Premium u trajanju od 24 meseci bez naplate mesečne pretplate, koja uključuje pravo na korišćenje Deezer Premium usluge, kao i neograničeni internet u nacionalnom saobraćaju za korišćenje Deezer Premium aplikacije. Deezer Premium servis korisnik može da aktivira putem Moj A1 aplikacije tokom prva tri meseca od potpisivanja ugovorne obaveze. 


 • Promocije i pogodnosti:

  Neograničeni internet iz NEO Platinum tarife namenjen je isključivo za korišćenje usluge prenosa podataka na broju na kojem je NEO Platinum aktiviran i uz korišćenje SIM kartice sa tim pretplatničkim brojem u telefonu. NEO Platinum ne uključuje neograničeni internet za deljenje prenosa podataka na druge uređaje (kompjuter i/ili druge uređaje) povezivanjem telefona sa drugim uređajima (odnosno korišćenjem mobilnog telefona kao rutera), a u cilju korišćenja prenosa podataka na tim drugim uređajima, odnosno ne uključuje prenos podataka za „tethering“ i „hotspot“ kao funkcionalnosti telefona. Deljenje interneta putem WiFi i bežične mreže (hotspot opcija na mobilnom telefonu ) moguće je do maksimalno 50 GB u nacionalnom saobraćaju u toku jednog obračunskog perioda. U slučaju prekoračenja predviđenog limita A1 ima pravo da korisniku do isteka tog obračunskog ciklusa onemogući pristup A1 mreži u cilju sprečavanja deljenja prenosa interneta.


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Odabirom tarifnog paketa NEO Platinum korisnik ostvaruje pogodnost osiguranja uređaja bez naplate mesečne premije osiguranja, tokom trajanja ugovorne obaveze i plaća učešće u šteti u iznosu prema kategoriji kojoj pripada izabrani uređaj.Korisnik koji izabere NEO Platinum tarifu dobija 10 GB interneta tokom svakog obračunskog perioda za korišćenje interneta u romingu koji važi u okviru NEO roming zone (40 zemalja), kao i pravo na korišćenje A1 Cloud 100 GB dodatka i A1 Net Protect servisa u nacionalnom saobraćaju, bez naplate mesečne pretplate.Tarifni portfolio koji se primenjuje od 25.08.2022. važi samo za nove korisnike, dok se za postojeće korisnike primenjuje prethodni cenovnik sve do isteka ili obnove ugovorne obaveze. NEO Platinum tarifa je dostupna samo uz kupovinu uređaja.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

NEO SURF

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

minuta

mb

neograničeno

min

400 sms

1549 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 1549 RSD
 • Nacionalni minuti: minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: neograničeno
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: 400 sms
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: 400 minuta
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: 400 minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: minuta
 • Promocije i pogodnosti:

  Tarifni paket NEO Surf tokom obračunskog perioda omogućava korisniku neograničeni prenos podataka u okviru kojeg je 40 GB dostupno po maksimalno dostupnoj brzini, nakon čega se brzina smanjuje na 2 Mbps do kraja tog obračunskog perioda i ukupno 400 obračunskih jedinica koje mogu da se koriste bilo za minute, SMS ili MMS (minut=SMS=MMS) ili u kombinaciji navedenog do ukupno 400 obračunskih jedinica. Nakon potrošenih 400 obračunskih jedinica, minuti i SMS/MMS se naplaćuju.

   


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Tarifni portfolio koji se primenjuje od 25.08.2022. važi samo za nove korisnike, dok se za postojeće korisnike primenjuje prethodni cenovnik sve do isteka ili obnove ugovorne obaveze.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Omorika 12

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

12 GB

min

neograničeno

1599 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 1599 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 12 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 12/24/36
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:
  • Viber, Instagram, TW, WA, FB, Tik Tok - 2 meseca besplatno
  • mts disc 30 GB besplatnog memorijskog prostora

 • Promocije i pogodnosti:
  • Iris Go Start i Balkan music - 3 meseca besplatno
  • IrisGO Start – 3 meseca, NBA 3 Game choice, Balkan myusic – 3 meseca
  • 150 mtel minuta
  • 6 GB interneta u WB6

 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
  • Mesečna naknada sa popustom na pretplatu, uO i eRačunom - 1.899 
  • Mesečna naknada bez eRačuna, UO i uređaja - 2.599 

 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Omorika 50

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

50 GB

min

neograničeno

2199 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 2199 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 50 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 12/24/36
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:
  • Viber, FB, WA,TW, Instagram i Tik tok - 2 meseca besplatno 
  • mts disc - 30 GB besplatnog memorijskog prostora
  • IrisGO Start – 6 meseci besplatno
  • Balkan music - besplatno tokom UO

   


 • Promocije i pogodnosti:

   

  • 200 mtel minuta
  • 8 GB u WB6

 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
  • Mesečna naknada bez UO i eRačuna - 3549
  • Mesecna naknada sa popustom, UO i eRačunom - 2599 RSD

 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Prva tarifa

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

100 minuta

mb

2 GB

min

100 sms

699 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 699 RSD
 • Nacionalni minuti: 100 minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 2 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: 100 sms
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: minuta
 • Mobilne aplikacije:

  Neograničeni internet za Viber.


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Visina mesečne pretplate uključuje 50 dinara popusta uz odabir usluge elektronski račun i ugovornu obavezu na 24 meseca. Mesečna pretplata uz ugovornu obavezu od 24 meseca uz kupovinu uređaja i aktiviranu uslugu elektronskog računa iznosi 1299 dinara mesečno sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Senior tarifa

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

MB

min

neograničeno

949 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 949 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: MB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 12/24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

  Viber neograničeno


 • Promocije i pogodnosti:
  • Popust na pretplatu bez kupovine telefona uz aktiviran e-račun.
  • Telefon na rate (TOP ponuda) i sa povoljnijom mesečnom naknadom

 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
  • Mesečna naknada sa uređajem - 1.299 RSD
  • Mesečna naknada bez eRačuna, ugovorne obaveze i uređaja - 1.349 RSD
  • Senior tarifa je namenjena korisnicima starijim od 65 godina

 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Sigurica

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

minuta

mb

200 MB

min

sms

500 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 500 RSD
 • Nacionalni minuti: minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 200 MB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: sms
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: minuta
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: minuta
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Pored 200 MB, u sadržaj tarife je uključeno i 2000 dinara kredita koji se može koristiti za pozive, slanje poruka i surf u nacionalnom i roming saobraćaju.

  Visina mesečne pretplate uz uređaj iznosi 700 dinara sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Sigurica Plus

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

minuta

mb

400 MB

min

sms

800 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 800 RSD
 • Nacionalni minuti: minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 400 MB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: sms
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: minuta
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: minuta
 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Pored 400 MB, u sadržaj tarife je uključeno i 4000 dinara kredita koji se može koristiti za pozive, slanje poruka i surf u nacionalnom i roming saobraćaju.

  Visina mesečne pretplate uz uređaj iznosi 1200 dinara sa PDV-om.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Soko Maks

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

neograničeno

min

neograničeno

4499 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 4499 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: neograničeno
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 12/24/36
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:
  • Viber + Fejsbuk + Instagram + Vhatsapp + Tviter + Tik Tok- neograničeno
  • mts Disk- 100 GB besplatnog memorijskog prostora
  • IrisGO MAX , Balkan myusic i Apollon besplatno tokom cele ugovorne obaveze a NBA Max League besplatno prvi mesec i do isteka sezone sa 50% popusta

 • Promocije i pogodnosti:
  • 3 GB roming neta
  • 15 GB u Zoni 0
  • Roming i međunarodni saobraćaj u telekom Srbija grupi
  • Popust na pretplatu bez kupovine telefona uz aktiviran eRačun

 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

   

  • Mesečna naknada sa popustom 4549 
  • Mesečna naknada bez eRačuna, ugovorne obaveze i uređaja - 6.049 RSD

 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Portal www.ceneusluga.rskoristi „kolačiće“ (cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ako nastavite da pretražujete sajt, pristajete na upotrebu „kolačića“.

Detaljnije