Mobilna telefonija

Na ovoj stranici možete izvršiti poređenje ponuda operatora za uslugu mobilne telefonije. Za kompletnu ponudu posetite zvanične internet stranice operatora.

Filteri

Mobilna telefonija
Izmeni tip

Tip korisnika


Visina mesečne pretplate


Broj minuta


Količina podataka


Operator

Odaberite operatora Poništi filtere
Sortirano po:
Broj prikaza po strani:
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

NEO biz platinum

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

neograničeno

min

neograničeno

5999 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Pravno lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 5999 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: neograničeno
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

  U okviru tarifnog paketa NEO biz platinum pretplatnik ostvaruje mogućnost korišćenja servisa A1 Xplore Music by Deezer Premiun i A1 Cloud 100 GB bez naplate u trajanju od 24 meseca. Pretplatnik servise aktivira samostalno putem Moj A1 Biz portala u toku prvih mesec dana od aktivacije tarife (nakon isteka ovog perioda pretplatnik više nema mogućnost aktivacije servisa bez naplate).


 • Promocije i pogodnosti:

  Pretplatnici u okviru NEO biz platinum tarife dobijaju 100 minuta za roming i međunarodne pozive koji važe u 47 zemalja i mogu se koristiti za pozive ka definisanim zemljama iz SRbije, kao i za roming pozive u okviru posećene zemlje i iz posećene zemlje ka Srbiji; 10 GB za prenos podataka u romingu u okviru 36 zemalja; Povoljnije međunardone pozive iz Srbije ka operatorima u okviru A1 grupe, kao i povoljnije cene poziva ka 25 zemalja.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

NEO NEO

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

neograničeno

min

neograničeno

2999 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 2999 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: neograničeno
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

  Odabirom NEO NEO tarife pretplatnik dobija mogućnost korišćenja digitalnih servisa A1 Xplore Music by Deezer Premium u trajanju od 24 meseca bez naplate i Hopster u trajanju od 12 meseci bez naplate, kao i neograničeni internet u nacionalnom saobraćaju za korišćenje obe aplikacije, koje se mogu aktivirati u bilo kom trenutku u toku ugovorne obaveze putem Moj A1 aplikacije.


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Visina mesečne pretplate uključuje 50 dinara popusta uz odabir usluge elektronski račun i ugovornu obavezu na 24 meseca. Mesečna pretplata uz ugovornu obavezu od 24 meseca uz kupovinu uređaja i aktiviranu uslugu elektronskog računa iznosi 3999 dinara mesečno sa PDV-om. Maksimalna brzina prenosa podataka je 10 Mbps.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

NEO NEO

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

neograničeno

min

neograničeno

2754 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 2754 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: neograničeno
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

  Odabirom tarifnog paketa NEO NEO Pretplatnik dobija mogućnost korišćenja digitalnog servisa A1 Xplore Music by Deezer Premium u trajanju od 12 meseci bez naplate mesečne pretplate, koja uključuje pravo na korišćenje Deezer Premium usluge, kao i neograničeni internet u nacionalnom saobraćaju za korišćenje Deezer Premium aplikacije. Deezer Premium servis korisnik može da aktivira putem Moj A1 aplikacije tokom prvog meseca od potpisivanja ugovorne obaveze. 


 • Promocije i pogodnosti:

  Neograničeni internet iz NEO NEO tarife namenjen je isključivo za korišćenje usluge prenosa podataka na broju na kojem je NEO NEO aktiviran i uz korišćenje SIM kartice sa tim pretplatničkim brojem u telefonu. NEO NEO ne uključuje neograničeni internet za deljenje prenosa podataka na druge uređaje (kompjuter i/ili druge uređaje) povezivanjem telefona sa drugim uređajima (odnosno korišćenjem mobilnog telefona kao rutera), a u cilju korišćenja prenosa podataka na tim drugim uređajima, odnosno ne uključuje prenos podataka za „tethering“ i „hotspot“ kao funkcionalnosti telefona. Deljenje interneta putem WiFi i bežične mreže (hotspot opcija na mobilnom telefonu ) moguće je do maksimalno 50 GB u nacionalnom saobraćaju u toku jednog obračunskog perioda.U slučaju prekoračenja predviđenog limita A1 ima pravo da korisniku do isteka tog obračunskog ciklusa onemogući pristup A1 mreži u cilju sprečavanja deljenja prenosa interneta.


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Cena mesečne pretplate za NEO NEO tarifu uz ugovornu obavezu od 24 meseca sa uređajem je 4.404 RSD. Cena mesečne pretplate za NEO NEO tarifu sa ili bez kupovine uređaja nakon isteka ugovorne obaveze od 24 meseca je 4.404 RSD. Sve navedene cene su sa uključenim popustom od 50 RSD koji važi uz aktiviran elektronski račun.

  Tarifni portfolio koji se primenjuje od 25.08.2022. važi samo za nove korisnike, dok se za postojeće korisnike primenjuje prethodni cenovnik sve do isteka ili obnove ugovorne obaveze.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

NEO NEO biz Max + tarifa

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

neograničeno

min

neograničeno

5499 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Pravno lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 5499 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: neograničeno
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Promocije i pogodnosti: Pretplatnici u okviru NEO NEO biz Maks + (NEO NEO biz Max +) tarife dobijaju 200 dolaznih i odlaznih roming minuta koji se mogu koristiti u: Austrija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Belorusija, Lihtenštajn, Crna Gora i Bosna i Hercegovina; 10 GB za prenos podataka u romingu u okviru 40 zemalja; Povoljnije međunarodne pozive iz Srbije ka operatorima u okviru A1 grupe, kao i povoljnije cene poziva ka 25 zemalja.
 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

NEO Platinum

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

neograničeno

min

neograničeno

11004 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 11004 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: neograničeno
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

  Odabirom NEO Platinum tarife korisnik dobija mogućnost korišćenja digitalnog servisa A1 Xplore Music by Deezer Premium bez naplate mesečne pretplate, a najduže do 28.02.2026., koja uključuje pravo na korišćenje Deezer Premium usluge, kao i neograničeni internet u nacionalnom saobraćaju za korišćenje Deezer Premium aplikacije. Deezer Premium servis korisnik može da aktivira putem Moj A1 aplikacije tokom prvog meseca od potpisivanja ugovorne obaveze. 


 • Promocije i pogodnosti:

  Neograničeni internet iz NEO Platinum tarife namenjen je isključivo za korišćenje usluge prenosa podataka na broju na kojem je NEO Platinum aktiviran i uz korišćenje SIM kartice sa tim pretplatničkim brojem u telefonu. NEO Platinum ne uključuje neograničeni internet za deljenje prenosa podataka na druge uređaje (kompjuter i/ili druge uređaje) povezivanjem telefona sa drugim uređajima (odnosno korišćenjem mobilnog telefona kao rutera), a u cilju korišćenja prenosa podataka na tim drugim uređajima, odnosno ne uključuje prenos podataka za „tethering“ i „hotspot“ kao funkcionalnosti telefona. Deljenje interneta putem WiFi i bežične mreže (hotspot opcija na mobilnom telefonu ) moguće je do maksimalno 50 GB u nacionalnom saobraćaju u toku jednog obračunskog perioda. U slučaju prekoračenja predviđenog limita A1 ima pravo da korisniku do isteka tog obračunskog ciklusa onemogući pristup A1 mreži u cilju sprečavanja deljenja prenosa interneta.


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Odabirom tarifnog paketa NEO Platinum korisnik ostvaruje pogodnost osiguranja uređaja bez naplate mesečne premije osiguranja, tokom trajanja ugovorne obaveze i plaća učešće u šteti u iznosu prema kategoriji kojoj pripada izabrani uređaj.Korisnik koji izabere NEO Platinum tarifu dobija 10 GB interneta tokom svakog obračunskog perioda za korišćenje interneta u romingu koji važi u okviru NEO roming zone (40 zemalja), kao i pravo na korišćenje A1 Cloud 100 GB dodatka i A1 Net Protect servisa u nacionalnom saobraćaju, bez naplate mesečne pretplate.Tarifni portfolio koji se primenjuje od 25.08.2022. važi samo za nove korisnike, dok se za postojeće korisnike primenjuje prethodni cenovnik sve do isteka ili obnove ugovorne obaveze. NEO Platinum tarifa je dostupna samo uz kupovinu uređaja.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

NEO SURF

Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

minuta

mb

neograničeno

min

400 sms

1654 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 1654 RSD
 • Nacionalni minuti: minuta
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: neograničeno
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: 400 sms
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 24
 • Minuti u mreži: 400 minuta
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: 400 minuta
 • Minuti ka fiksnoj mreži: minuta
 • Promocije i pogodnosti:

  Tarifni paket NEO Surf tokom obračunskog perioda omogućava korisniku neograničeni prenos podataka u okviru kojeg je 40 GB dostupno po maksimalno dostupnoj brzini, nakon čega se brzina smanjuje na 2 Mbps do kraja tog obračunskog perioda i ukupno 400 obračunskih jedinica koje mogu da se koriste bilo za minute, SMS ili MMS (minut=SMS=MMS) ili u kombinaciji navedenog do ukupno 400 obračunskih jedinica. Nakon potrošenih 400 obračunskih jedinica, minuti i SMS/MMS se naplaćuju.

   


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

  Cena mesečne pretplate za NEO Surf tarifu uz ugovornu obavezu od 24 meseca sa uređajem je 2.204 RSD. Cena mesečne pretplate za NEO Surf tarifu sa ili bez kupovine uređaja nakon isteka ugovorne obaveze od 24 meseca je 2.204 RSD. Sve navedene cene su sa uključenim popustom od 50 RSD koji važi uz aktiviran elektronski račun.

  Tarifni portfolio koji se primenjuje od 25.08.2022. važi samo za nove korisnike, dok se za postojeće korisnike primenjuje prethodni cenovnik sve do isteka ili obnove ugovorne obaveze.


 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: A1 SRBIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Omorika 12

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

12 GB

min

neograničeno

2299 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 2299 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 12 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 12/24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:
  • Viber, Instagram, TW, WA, FB, Tik Tok - 3 meseca besplatno
  • mts disc 30 GB besplatnog memorijskog prostora

 • Promocije i pogodnosti:
  • Iris Go Start, Balkan music, Deezer- 3 meseca besplatno
  • 150 mtel minuta
  • 6 GB interneta u WB6

 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:
  • Mesečna naknada sa popustom na pretplatu, UO i eRačunom - 2.199

 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Omorika 25

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

25 GB

min

neograničeno

2649 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 2649 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 25 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 12/24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

   

  • Viber, FB, WA, TW, INstagram i Tik Tok - 6 meseci
  • mts disc - 30 GB besplatnog memorijskog prostora
  • IrisGO Start i Balkan myusic – 6 meseci besplatno 

 • Promocije i pogodnosti:
  • 200 mtel minuta
  • 7 GB u WB6

 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

   

  • Mesečna naknada sa popustom, UO i eRačunom - 1099

 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Omorika 50

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

50 GB

min

neograničeno

2949 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 2949 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: 50 GB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 12/24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:
  • Viber, FB, WA,TW, Instagram i Tik tok - 9 meseci besplatno 
  • mts disc - 30 GB besplatnog memorijskog prostora
  • IrisGO Max, Balkan music, Deezer – 9 meseci besplatno

   


 • Promocije i pogodnosti:

   

  • 200 mtel minuta
  • 8 GB u WB6

 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

   

  • Mesecna naknada sa popustom, UO i eRačunom - 1799 RSD

 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Senior tarifa

Promo
Dodaj za poređenje
Nije moguće porediti više od tri usluge.

min

neograničeno

mb

MB

min

neograničeno

1049 RSD

Visina mesečne pretplate

 • Tip krajnjeg korisnika kome je usluga namenjena: Fizičko lice
 • Visina mesečne pretplate (sa PDV-om): 1049 RSD
 • Nacionalni minuti: neograničeno
 • Količina prenetih podataka uključenih u pretplatu: MB
 • Poruke u nacionalnom saobraćaju: neograničeno
 • Vreme trajanja ugovorne obaveze: 12/24
 • Minuti u mreži: neograničeno
 • Minuti ka drugim mobilnim mrežama: neograničeno
 • Minuti ka fiksnoj mreži: neograničeno
 • Mobilne aplikacije:

  Viber neograničeno


 • Ostale napomene u vezi sa pružanjem usluge:

   

  • Mesečna naknada sa popustom, UO i eRačunom - 949 RSD
  • Senior tarifa je namenjena korisnicima starijim od 65 godina

 • Ponudu možete pogledati na sajtu operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Portal www.ceneusluga.rskoristi „kolačiće“ (cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ako nastavite da pretražujete sajt, pristajete na upotrebu „kolačića“.

Detaljnije